Neužitočný život je predčasná smrť.

Johann Wolfgang von Goethe

#Autori

captcha