Nedokonalosť slova nedovolí filozofom vyjadriť myšlienku v jej plnej šírke.

Johann Wolfgang von Goethe

#Autori

captcha