Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.

Johann Wolfgang von Goethe

#Autori

captcha