Keď chceš dobrú ženu, buď správnym mužom.

Johann Wolfgang von Goethe

#Autori

captcha