Je lepšie robiť tú najmenšiu vec na svete, než potĺkať sa pol hodiny.

Johann Wolfgang von Goethe

#Autori

captcha