Bolesť druhých nám pomáha niesť našu vlastnú.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

Človek stále nestráca ak sa niečoho zrieka.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

Dokiaľ muž ženu miluje, rozpráva sa s ňou najmä o nej; keď ju prestane milovať, hovorí s ňou o sebe.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

Iba konkrétne skutky ukazujú silu lásky.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

Je lepšie robiť tú najmenšiu vec na svete, než potĺkať sa pol hodiny.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

Keď chceš dobrú ženu, buď správnym mužom.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

Nedokonalosť slova nedovolí filozofom vyjadriť myšlienku v jej plnej šírke.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

Nenávisť je stranícka, ale láska je ešte viac.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

Neužitočný život je predčasná smrť.

Johann Wolfgang von Goethe #Autori

captcha