"Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича своето отечество!"

Христо Ботев

captcha