"Златото се изпробва с огън, жената - със злато, а мъжът - с жената." Сенека

Мъдри мисли

captcha