"Зина, та продума, рече та отсече."

Пословици и поговорки

captcha