"Здрав разум е наборът от предразсъдъци, с които човек се е сдобил до 18-годишната си възраст."

Алберт Айнщайн

captcha