"Здрав като камък."

Пословици и поговорки

captcha