"Защо съм вълк, след като не ме лаят кучетата?"

Пословици и поговорки

captcha