"Законът е ред, а добрият закон е добър ред."

Аристотел

captcha