"Заедно с мръсната вода изхвърля и бебето."

Пословици и поговорки

captcha