"За вълка приказват, и вълкът в кошарата."

Пословици и поговорки

captcha