"За да се запазят здравите отношения в семейството, бащата не трябва нито да се вижда, нито да се чува."

Оскар Уайлд

captcha