"За да изкопаеш кладенец, копай на едно място."

Пословици и поговорки

captcha