"Във всички творения на природата има нещо за възхищение."

Аристотел

captcha