Във всеки циник лежи разочарован идеалист.

Джордж Карлин

captcha