"Всъщност никой не може да те изтегли твърде нависоко, без да изпуснеш контрол над въжето. Но на собствените си два крака ти можеш да изкачваш планини." Луис Брондойс

Мъдри мисли

captcha