"Всяко дърво си има червей да го яде."

Пословици и поговорки

captcha