"Всяка жаба да си знае гьола."

Пословици и поговорки

captcha