"Всяка икономия, в крайна сметка, се свежда до икономия на време." Карл Маркс

Мъдри мисли

captcha