"Всеки слуша само това което разбира.
" Плавт

Мъдри мисли

captcha