"Водата изпира всичко освен позора."

Пословици и поговорки

captcha