"Вода гази, жаден ходи."

Пословици и поговорки

captcha