"Виното влиза, думите излизат."

Пословици и поговорки

captcha