"Виното и баба подмладява."

Пословици и поговорки

captcha