"Винаги сме сигурни, че току-що взетото решение е погрешно."

Айзък Азимов

captcha