"Винаги се отнасям много дружелюбно с тези, които са ми безразлични."

Оскар Уайлд

captcha