Винаги проверявай цитатите: своите - преди да ги кажеш, чуждите - след като са казани.

Уинстън Чърчил

captcha