"Видяла жабата, че подковават вола, и тя вдигнала крак."

Пословици и поговорки

captcha