"Вятър го вее на бял кон."

Пословици и поговорки

captcha