"Вечерната работа не оставай за сутринта."

Пословици и поговорки

captcha