"Вади си вода от новия кладенец, но не плюй в стария."

Пословици и поговорки

captcha