"В нужда се другар познава."

Пословици и поговорки

captcha