"В морала, както и в изкуството, казаното е нищо, направеното - всичко." Е. Ренан

Мъдри мисли

captcha