"Умната жена струва повече от елмаз."

Пословици и поговорки

captcha