"Умила се лъжицата, та станала паница."

Пословици и поговорки

captcha