"Умен като попово прасе."

Пословици и поговорки

captcha