"Умей да пей, не умей да сей."

Пословици и поговорки

captcha