"Ум царува, ум робува, ум патки пасе."

Пословици и поговорки

captcha