"У всекиго има съвест, ала блазе томува, комуто е чиста."

Пословици и поговорки

captcha