"У девет възли вързва една пара."

Пословици и поговорки

captcha