"Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре — магаре."

Васил Левски

captcha