"Това, което проумях, е прекрасно. От там си правя извод, че това, което не съм проумял, е прекрасно." Сократ

Мъдри мисли

captcha