"Това, дето го няма и царят не го яде."

Пословици и поговорки

captcha