"Тишината е по-мелодична от всяка песен." Кристина Росети

Мъдри мисли

captcha