"Тя мисли, че щастието е изтривалка, която стои пред вратата. "Род Тома?"? - 3 сутринта

Мъдри мисли

captcha