„Ти, Велико светило! Какво би било твоето щастие да нямаше ония на които светиш!“ — из „Тъй рече Заратустра“

Фридрих Ницше

captcha